Prejsť na navigáciu

Digitálna transformácia

Office 365 vs klasika (náš názor)

Niekoľko úspešných realizácii a rozsiahlych nasadení Microsoft Office 365 už máme za sebou. Roky používame tento šikovný produkt aj u nás, v CDP. Vďaka tomu sme nadobudli skúsenosti a názor, s ktorými sa s vami chceme podeliť.

Aj keď to možno bude znieť viac ako marketing, Office 365 sa javí ako bezkonkurenčný produkt, s jasnou budúcnosťou na pozícii lídra medzi kancelárskymi balíkmi komunikačných riešení. Je to Cloud-ová služba, a ako takú ju máme vždy a všade po ruke. Naučili sme sa pracovať aj z domu (Home Office), neskôr večer, alebo aj počas pracovného voľna, ak je to potrebné. Vždy keď sa nám zachce. Používame tímové nástroje, aby sme o sebe navzájom vedeli, komunikovali, zdieľali dokumenty a informácie. Pravidelne objavujeme nové možnosti, z ktorých máme potešenie v práci.

notebook

Kalkulácia rentability obstarania MS Office 365 veľmi často začína porovnaním ceny klasických licencii, rozpočítaných na obdobie ich životného cyklu a následne výpočtom návratnosti investície do obstarania MS Office 365. Pri tomto porovnaní dochádza k viacero nepresnostiam a v podstate sa porovnávajú „hrušky s jablkami“. Ďalej uvádzame niekoľko dôvodov prečo si myslíme, že je to nesprávny prístup.

 

 

Naši obchodní partneri, ktorí už používajú Microsoft Office 365:
  • modularita licenčných modelov MS Office 365, či podľa aktuálnych potrieb jednotlivých užívateľov, alebo podľa dynamickosti zmien v ich počtoch, prípadne podľa preferovaného spôsobu platieb (mesačne, ročne) umožňuje ďaleko flexibilnejší spôsob obstarania tejto služby a výrazne znižuje celkovo vynaložené prostriedky na jej obstaranie;
  • vďaka technickým inováciám, nové verzie MS Office 365 prinášajú pokročilé funkcionality, ako sú nástroje na kolaboráciu (zdieľané kalendáre, telekonferencie, tímová práca, zdieľanie a správa dokumentov, intranet, procesne schvaľovanie, …). Fakt, že tieto nástroje buď nepoužívame, alebo ich používame okrajovo, ešte neznamená, že ich nepotrebujeme, alebo že ich používať nechceme;
  • cena prenájmu licencii MS Office 365 zahŕňa aj všetok hardvér, potrebný na jeho prevádzku, licenciu MS Exchange Server a ich (externú) správu;
  • nezabudnime na fakt, že Microsoft postupné ukončuje podporu starších verzii svojich produktov a mení svoju licenčnú politiku. Je to jasný signál o jeho jednoznačnej orientácii na moderné cloudové riešenia, akým je Office 365.


"Nebráňme sa preto pokroku.
Využime ho vo svoj prospech."

person Milan Rovčanin

 

 

Microsoft Products