Prejsť na navigáciu

IPM od EATONU

ipm eaton

IPM je skratka pre Intelligent Power® Manager software od spoločnosti Eaton®, ktorý slúži aj ako nástroj na automatizované vypínanie fyzickej a virtuálnej infraštruktúry. Inak povedané, tento nástroj sa bez problémov dokáže integrovať do vášho hardvérového systému na zabezpečenie bezvýpadkovej produkcie.  


IPM Eaton spravuje všetky zariadenia infraštruktúry pripojené k sieti, vrátane UPS a Rack-u, spúšťa plány migrácie VM-iek a vypína zariadenia, ktoré nevyhnutné nepotrebujú byť v prevádzke počas výpadku elektriny.

Technológiu IPM podporujú, ako VMware, tak aj Dell EMC.

Inteligent Power Manager (IPM) sa ponúka v dvoch edíciách - Manage, bezplatná edícia pre správu do 10 zariadení, pripojených ku sieti a platená Optimize edícia, s rozšírenými možnosťami manažmentu, kompatibility s UPS iných výrobcov a aj podpory automatizovaného vypínania/zapínania HA klastra a vSAN.

storagereview-eaton-ipm 


Cena 500 EUR za platenú verziu, v porovnaní s cenou jedného dízelgenerátora, je to relatívne zanedbateľná položka vo vašom ročnom IT rozpočte. Úprimne, ak inštaláciu nerobíte systémom "a je to", s veľkou pravdepodobnosťou budete potrebovať par "ečiek" naviac, na pomoc profesionála (npr. z CDP), ktorý vám to všetko dá dokopy a spojazdní tak, aby to aj fungovalo.