Prejsť na navigáciu

Výroba/Logistika/Veľkoobchod

Požiadavka zákazníka

Zákazník vyrába súčiastky pre automotive (dodáva komoponenty pre automotiv/výrobky pre maloobchodné predajne). Výroba (Prevádzka) prebieha v 3 (2) smenách. Výroba používa aplikácie, ktoré nepretržite zbierajú z výrobných liniek dáta, tieto bežia na podnikových serveroch. (Logistika potrebuje bezprostredne reagovať na objednváky svojich zákazníkov a systém musí zabezpečiť nepretržitú prevádzku logistických skladov) Požiadavka zákazníka bola analýza, návrh, dodanie a inštalácia novej serverovej infraštruktúry a zabezpečenie bezvýpadkovej prevádzky 24x7. 

Dodaná technológia

Výkonné dvojprocesorové servre zapojené v HighAvalaibility clustry (VMware technológia), nadimenzované tak, aby aj v prípade výpadku ktoréhokolvek servera z clustra všetky virtualne servre (VM) boli stále dostupné a funkčné. Dostupnosť dát bola zabezpečená dvoma centrálnymi diskovým poľiami DELL EMC Unity s dvoma storage kontrolermi zapojenými v synchrónnej replike. Nepretržitá dostupnosť dát a VM aj v prípade výpadku primárneho diskového poľa je zabezpečená technológiou od DELL EMC VPLEX.

Všetky VM sú denne zálohované softwarom Veeam B&R. Pre zabezpečnie dostatočnej kapacity pre požadovanú backup politiku 1xročná záloha, 12x mesačná záloha 5x týzdenná záloha 7xdenný increment bolo použité diskové pole Dell EMC Datadomain, ktoré vďaka svojej unikátnej technológii dosiahuje deduplikačný pomer 25:1, a tak poskytuje obrovský priestor na zálohy iba v 2U šasi.

Pre zabezpečenie serverovne proti výpadku elektrickej energie bol zákazníkovi navrhnutý dieselgenerátor a redundatné záložné zdroje.

  

Technológie

  • Diskové pole DELL EMC Unity
  • High Availability cluster
  • Veeam Backup & Restore
  • Diskové pole Dell EMC Datadomain
  • Veeam Backup & Restore 

Partneri