Prejsť na navigáciu

Samospráva/Malý výrobný podnik

Požiadavka zákazníka

Obec/Výrobný podnik potrebuje zabezpečiť serverovú infraštruktúru, kde môžu prevádzkovať do 10 virtuálnych serverov. Okrem potrebného dostatočného výkonu a kapacity je potrebné zabezpečiť aj záložné riešenie, pripravené ak primárny server nebude z akýchkoľvek dôvodov 24 hodín nedostupný.

Dodaná technológia

Jeden produķčný server s dostatočným výkonom a kapacitou pre 10 VM s VMware technológiou. Druhý záložný server, kde sa ukladajú zálohy a repliky VM pomocou software Veeam Backup Essentials. Na zabezpečenie dostatočnej kapacity a dostatočného počtu záloh bol navrhnutý virtuálny deduplikačný software od spoločnosti DELL EMC, bežiaci na záložnom serveri. 

  

Technológie

  • VMware
  • Veeam Backup & Restore
  • Diskové pole Dell EMC Datadomain

Partneri