Prejsť na navigáciu

Retail - maloobchodné predajne

Požiadavka zákazníka

Spoločnosť má svoje prevádzky na Slovensku a ďalších krajinách V4. Spolu prevádzkuje niekolko desiatok predajní. Predajne sú napojené online na centrálny informačný systém. Požiadavka zákazníka bola dodanie serverovej infraštruktúry s dostatočným výkonom a zapojením, ktoré zabezpečí distupnosť serverových služieb a napojenie svojich predajní na online informačný systém maximálne do 4 hodín od možného výpadku.

Dodaná technológia

Výkonné dvojprocesorové servre zapojené v HighAvalaibility clustry (VMware technológia), nadimenzované tak, aby aj v prípade výpadku ktoréhokolvek servera z clustra všetky virtualne servre (VM) boli stále dostupné a funkčné. Dostupnosť dát bola zabezpečená dvoma centrálnymi diskovým poľiami DELL EMC Unity s dvoma storage kontrolermi zapojenými v synchrónnej replike, kde v prípade výpadku primárneho diskového poľa je administrátor schopný do 4 hodín rozchodiť centrálny informačný systém a všetky VM potrebné na chod predajní.

Všetky VM sú denne zálohované softwarom Veeam B&R. Pre zabezpečnie dostatočnej kapacity pre požadovanú backup politiku 1xročná záloha, 12x mesačná záloha 5x týzdenná záloha 7xdenný increment bolo použité diskové pole Dell EMC Datadomain, ktoré vďaka svojej unikátnej technológii dosiahuje deduplikačný pomer 25:1, a tak poskytuje obrovský priestor na zálohy iba v 2U šasi.

Pre zabezpečenie serverovne proti výpadku elektrickej energie bol zákazníkovi navrhnutý dieselgenerátor a redundatné záložné zdroje.

  

Technológie

  • Diskové pole DELL EMC Unity
  • High Availability cluster
  • Veeam Backup & Restore
  • Diskové pole Dell EMC Datadomain
  • UPS

Partneri