Prejsť na navigáciu

Referenčné riešenia

Z početných realizácii podnikových dátových centier sme vybrali typologické referenčné riešenia, ktoré vám poskytnú odpoveď na otázku, aký typ riešenia by potreboval váš podnik. Neváhajte a kontaktujte našich konzultantov, ktorí vám pomôžu so správnym výberom.


Výroba/Logistika/Veľkoobchod

Výroba/Logistika/Veľkoobchod

Požiadavka zákazníka: Zákazník vyrába súčiastky pre automotive (dodáva komoponenty pre automotiv/výrobky pre maloobchodné predajne). Výroba (Prevádzka) prebieha v 3 (2) smenách. Výroba používa aplikácie, ktoré nepretržite zbierajú z výrobných liniek dáta, tieto bežia na podnikových serveroch. (Logistika potrebuje bezprostredne reagovať na objednváky svojich zákazníkov a systém musí zabezpečiť nepretržitú prevádzku logistických skladov) Požiadavka zákazníka bola analýza, návrh, dodanie a inštalácia novej serverovej infraštruktúry a zabezpečenie bezvýpadkovej prevádzky 24x7.

Samospráva/Malý výrobný podnik

Samospráva/Malý výrobný podnik

Požiadavka zákazníka: Obec/Výrobný podnik potrebuje zabezpečiť serverovú infraštruktúru, kde môžu prevádzkovať do 10 virtuálnych serverov. Okrem potrebného dostatočného výkonu a kapacity je potrebné zabezpečiť aj záložné riešenie, pripravené ak primárny server nebude z akýchkoľvek dôvodov 24 hodín nedostupný.

Maloobchod

Maloobchod

Tento typ klienta prevádzkuje jednu až niekoľko maloobchodných predajni s centralizovaným informačným systémom a jednotným podnikovým dátovým centrom.

Požiadavka zákazníka: 

Maximálny dôraz je kladený na nepretržitú dostupnosť podnikových aplikácii, bezpečnosť dát a citlivých obchodných informácii.

Stavebníctvo/Elektortechnika/Výroba/Telekomunikácie

Stavebníctvo/Elektortechnika/Výroba/Telekomunikácie

Požiadavka zákazníka: Spoločnosť prevádzkuje rôzne informačné systémy, serverové aplikácie a databázy. Požiadavka zákazníka bola dodanie konsolidovanej serverovej infraštruktúry s dostatočným výkonom, kapacitou a zapojením, ktoré zabezpečí dostupnosť serverových služieb maximálne do 4 hodín od možného výpadku.