Prejsť na navigáciu

Dell EMC Unity / IN VEST

Slovenská stavebná developerská spoločnosť IN VEST s.r.o. sídli na juhu našej krajiny, neďaleko Šale na starej ceste do Nitry. Letmý pohľad na portál finstat.sk ... Čisté domáci kapitál v rizikovom obore aké je stavebníctvo na Slovensku, nijak zvlášť nepredpokladá väčšie investície tohto podnikateľského subjektu do ochrany svojich dát. A napriek tomu sa dnes IN VEST môže pochváliť jedným z najlepších riešení on-premis architektúry dátového centra, v kategórii malých a stredne veľkých podnikov na Slovensku.

Úlohou odborníkov spoločnosti CDP, s r.o. bolo urobiť analýzu stávajúceho a už dožívajúceho dátového centra, ktoré sme pred rokmi úspešne navrhli pre nášho dlhoročného partnera, spoločnosť IN VEST s.r.o. Následne, na základe odhadu predpokladaného nárastu nárokov na výkon riešenia a jeho kapacitu, s víziou minimálnych dodatočných investícii v období niekoľkých rokov, bola zvolená požadovaná architektúra nového riešenia dátového centra. Znovu sme prihliadli na preferencie zadávateľa, stávať klasické on-premis riešenie. Nové produkčné dátové centrum bolo navrhnute a postavené na osvedčených technológiách – virtualizácia na VMware vSphare, produkčné servery DELL EMC, hybridné diskové pole Dell EMC Unity300, zálohovanie pomocou Veeam Backup & Replication, deduplikačné backup úložisko Dell EMC DataDomain.

Riešenie Dell EMC Unity 300 využíva technológiu automatického storage tieringu s použitím hybridnej architektúry na SSD, SAS a NL SAS HDD. Táto technológia umožňuje efektívne využívať výkon a kapacitu diskového poľa podľa potrieb konkrétnych virtuálnych serverov. Business kontinuitu zabezpečuje clustrový dizajn produkčných serverov a nastavené pravidelné backupy a repliky vybratých VM, ktoré umožňujú v prípade neočakávaného výpadku spustenie produkcie v záložnom dátovom centre. Celá obmena a migrácia dátového centra prebehla profesionálne, bez výpadku bežiacich serverových služieb.

Môže sa niekomu zdať prekvapivým, ale práve skvelý a predovšetkým šikovný personál oddelenia informačných technológii IN VEST-u bol iniciátorom voľby solídnejšieho variantu riešenia dátového úložiska s dlhším životným cyklom, možnosťou predlženia záruk aj po piatich rokoch, ale aj o niečo náročnejšou obstarávacou cenou. Voľba zariadenia Dell EMC Unity 300 vychádzala z pozitívnych spoločných skúseností, nadobudnutých pri nasadzovaní a prevádzke veľmi podobného riešenia v rámci sesterskej spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY, rok pred tým.

Zlúčením firiem Dell a EMC rok-dva dozadu, vznikla perfektná kombinácia neuveriteľne spoľahlivých dátových úložísk s perfektným záručným servisom.

Tento projekt realizácie on-premis dátového centra, súčasťou ktorého bola storage Dell EMC Unity 300, rozhodne nie je prvý takýto projekt, ktorý realizovala spoločnosť CDP, s r.o. Ale je zatiaľ najväčší, vzhľadom na požadovaný výkon a kapacitu a samozrejme jeden z finančne najnáročnejších, v našej doterajšej praxi.


Partneri