Prejsť na navigáciu

Prípadová štúdia SIIX EMS Slovakia


Klient: SIIX EMS Slovakia
Odvetvie: priemysel
Názov projektu: Vytvorenie moderneho podnikoveho datoveho centra
Výška investície: cca 100 tisíc EUR (bez DPH)
Termín realizácie: začiatok roka 2020
Trvanie realizácie: 60 dní 


Stanovené priority

 • virtualizovanie aplikácií
 • bezpečnosť dát a kritických podnikových aplikácií
 • bezproblémový prechod z existujúceho riešenia na nové riešenie vytvorené pomocou dvoch virtualizovaných serverov spolu s diskovým polom. 
 • zabezpečenie zálohovania
 • Funkčné záložné riešenie v prípade výpadku primárnej lokality pomocou zálohovacieho servra 


 • technológie

  dell technologies logo2 small veeam logovmware-logo (1)microsoft-logo smalleaton logo 


Služby

 • analýza potrieb, dizajn architektúry riešenia
 • dodávka hardvéru a softvéru, osadenie do rack-u
 • projektový manažment
 • implementácia a zaškolenie personálu
 • projektová dokumentácia
 • SLA, 12 mesiacov


Prínosy

 • maximalizácia spoľahlivosti IT infraštruktúry
 • škálovateľnosť – zvládnuteľnosť väčších záťaží
 • bezpečné uschovávanie mimoriadne dôležitých dát
 • zvýšený výkon a viac ukladacieho priestoru