Prejsť na navigáciu

Dell EMC VPLEX / SEMIKRON

O projekte

Medzinárodná výrobná spoločnosť SEMIKRON vo svojom názve nesie atribúty inovácie a služieb.
Preto nie je prekvapením, ak si takýto podnik ku kreácií svojho nového dátového centra prizve odborníkov zo spoločnosti CDP. Sme vďační za ponúknutú príležitosť a pyšní za výbornú referenciu.

Ako je to zvykom vo vyspelých spoločnostiach, IT infraštruktúra má v SEMIKRON-e jasne definovaný životný cyklus a predom naplánovaný termín obnovy. Tým sa dosiahnu nasledovné benefity:

 • udržanie kroku s najnovšími technológiami (konkurenčná výhoda)
 • zariadenia sú neustále pod zárukou (profesionálny servis)
 • transparentné plánovanie investícii do IT

Špecifikom tohto prípadu bola požiadavka klienta o vysoko výkonný systém dostupnosti podnikových dát, spĺňajúci štandardy organizácii s potrebami veľkých podnikov, ale s rozpočtom stredne veľkých firiem. 

Riešenie

Pôvodné riešenie, dve samostatné produkčné lokality v rámci jednej budovy, so synchrónnou replikáciou diskových polí, už nespĺňali korporátne štandardy z pohľadu business continuity procesov. Klient kládol dôraz na veľmi vysokú dostupnosť dát a maximálnu elimináciu výpadkov produkcie.

Nové riešenie spočívalo vo výmene existujúcej infraštruktúry, pričom dožívajúce úložiska dát boli nahradené novými Dell EMC Unity, spolu s technológiou Dell EMC VPLEX, resp. Metrocluster. Jedinečný spôsob práce s vyrovnávacou pamäťou (distribuovaná koherencia) umožňuje, aby sa rovnaké údaje mohli čítať / zapisovať cez dve úložiska / lokality súčasne, čo vo veľmi vysokej mieri zaisťuje dostupnosť kritických podnikových aplikácii, bez zníženého výkonu infraštruktúry.

Riešenie bolo navrhnuté a realizované odborníkmi zo spoločnosti SEMIKRON DE, CDP a DELL SK a ASBIS.
  

Technológie

 • Dell EMC Unity
 • Dell EMC VPLEX
 •  

Prínosy 

 • moderná serverová infraštruktúra, vyšší výkon a bezpečnosť, väčšia kapacita úložného priestoru 
 • škálovateľnosť - zvládnuteľnosť väčších záťaží
 • bezpečné uschovávanie mimoriadne dôležitých dát
 • minimalizácia nedostupnosti podnikových aplikácii a dát

SLUŽBY

 • koordinácia prác pri návrhu riešenia
 • kompletná dodávka hardvéru
 • participácia na implementácii zariadení

Čísla

 • apríl 2020 - dokončenie projektu
 • 5 mesiacov - trvanie projektu
 • 45 dní – realizácia projektu