Prejsť na navigáciu

Podnikové dátové centrum / Aquapark Poprad

O projekte

Prevádzkovateľa najväčšieho relaxačno-športového areálu pod Tatrami, spoločnosť Aquapark Poprad s.r.o. nie je potrebné zvlášť predstavovať . K spolupráci na projekte obmeny podnikového dátového centra sme boli vyzvaní, vďaka referencii klienta, s ktorým sme realizovali podobný projekt. Končiace záruky infraštruktúry, jej nedostatočná kapacita a výkon, boli mementom k potrebe ich obnovy. Riešenie
Úvodná analýza prevádzkovaných aplikácii, potrieb a očakávaní klienta nás od začiatku viedla k návrhu klasického on-premise riešenia podnikového dátového centra, s dvoma vzdialenými, konfiguračne asymetrickými, ale prevádzkyschopnými lokalitami.

Riešenie


Úvodná analýza prevádzkovaných aplikácii, potrieb a očakávaní klienta nás od začiatku viedla k návrhu klasického on-premise riešenia podnikového dátového centra, s dvoma vzdialenými, konfiguračne asymetrickými, ale prevádzkyschopnými lokalitami.
 

Technológie

 • Primárna / produkčná lokalita - dva redundantne host servery Dell R740XD
 • virtualizácia VMware,
 • SAN úložisko postavené na dvoch midrange diskových poliach Dell EMC SCv3020, v synchrónnej replike
 • Sekundárna / záložná lokalita – server Dell R740XD,
 • Veeam Backup & Restore
 • Dell EMC Data Domain s deduplikáciou a dekompresiou dát. Služby
 • projektový manažment
 • kompletná dodávka hardvéru a softvéru, vrátane osadenia do rack-ov,
 • implementácia a zaškolenie personálu,
 • projektová dokumentácia
 • monitoring a správa serv. infraštruktúry
 • finančný leasing

Prínosy 

 • moderná serverová infraštruktúra, vyšší výkon a bezpečnosť, väčšia kapacita úložného priestoru
 • Compellent Live Volume - optimalizácia ukladacieho priestoru, vysoká dostupnosť a flexibilita
 • bezpečný chod všetkých systémov
 • škálovateľnosť - zvládnuteľnosť väčších záťaží
 • DD boost - ochrana proti útokom ransomware
 • predikcia rizík disfunkcionality systému,
 • minimalizácia nedostupnosti podnikových aplikácii

 

 Služby

 • projektový manažment
 • kompletná dodávka hardvéru a softvéru, vrátane osadenia do rack-ov,
 • implementácia a zaškolenie personálu,
 • projektová dokumentácia
 • monitoring a správa serv. infraštruktúry
 • finančný leasing

Čísla

 • máj 2020 – dokončenie projektu
 • 12 mesiacov - trvanie projektu
 • 90 dní – realizácia projektu
 • 5 odborníkov – realizačný tím
 • 100 tisíc € - výška investície

 

Peter Klímo, IT manažér v spoločnosti Aquapark Poprad:

„Priebeh projektu pri výmene IT infraštruktúry v našom AquaParku hodnotím ako bezproblémový. Prístup technikov poverených týmto projektom bol promptný a vysoko profesionálny. Boli schopní flexibilne prispôsobiť výkon prác pri implementácií technológií našim požiadavkám a termínom. Ďakujem spoločnosti CDP za výborne odvedenú prácu."


Partneri