Prejsť na navigáciu

Microsoft Office 365 / News and Media Holding

News and Media Holding (NMH) je mediálne zoskupenie firiem, ktoré sme poznali pod názvami SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, Centrum Holdings a Trend Holding. Tri samostatne pôsobiace firmy prevádzkovali rôzne poštové systémy (Microsoft Exchange, Kerio, GroupWise), čo spôsobovalo komplikácie vo vzájomnej komunikácii.

Cieľom projektu bolo vybudovať novú Active Directory, ktorá zjednotí správu všetkých užívateľských účtov a bude jednotná pre všetky skupiny, servery, počítače. Zjednotením poštových služieb a vybudovaním novej spoločnej domény (newsandmedia.sk) sa predpokladalo zefektívnenie vzájomnej komunikácie užívateľov.

Prekážkou bol ich konzervatívny prístup a nevôľa učiť sa nové veci. Latentná nedôvera finančnej skupiny ku Cloudovým službám nedávala veľké nádeje na priechodnosť našej ponuky. Konkurencia ponúkala riešenie overené v jednej z akvirovaných firiem. Dokonca cenovo lákavejšie.

Do kariet nám hrala malá skupina manažérov v "Pluske", čerstvých používateľov Office 365 a milovníkov inovatívnych riešení. Dobrá prezentácia, zvýhodnená ponuka zo strany Microsoftu (na základe vidiny 1000 účtov, premigrovaných do podporovaného prostredia), ako aj dôvera, prejavená našej spoločnosti, ako dlhoročnému partnerovi SPOLOČNOSTI 7 PLUS, viedla k rozhodnutiu v prospech našej ponuky - Microsoft Office 365. Najviac zrejme potešila (možno priam rozhodla) disponibilná kapacita mailových schránok (50 GB).

Projekt sme realizovali niekoľko mesiacov. Nehomogénne prostredie prinášalo množstvo práce a zdržania pri migrácii užívateľských poštových schránok do novej, spoločnej domény. Napriek pomoci odborníkov zo strany Microsoftu sme nevedeli nájsť univerzálny a zároveň bezplatný nástroj na ich jednoduchú  a rýchlu migráciu. A tak sme to museli robiť manuálne. Počas toho bolo potrebné organizovať odstávky jednotlivých užívateľov od ich pracovných zariadení. Nedočkavosť bola silnejšia, a tak sa urobilo spoločné rozhodnutie prejsť na novú doménu, a potom dodatočne premigrovať starú poštu. Pre záujemcov sme organizovali školenie na konkrétnu službu z portfólia Office 365. Napriek spomenutým neplánovaným zdržaniam sme projekt odovzdali v pôvodne stanovenom termíne.

S odstupom času môžeme povedať, že projekt dopadol úspešne a zákazník bol spokojný s jeho priebehom a výsledkom.