Prejsť na navigáciu

Dell EMC DataDomain / SOFTEC

Popredný slovenský software house, vývojárska spoločnosť SOFTEC, v oblasti koncipovania rozvoja a budovania ich podnikovej serverovej infraštruktúry, už niekoľko rokov, k obojstrannej spokojnosti, využíva služby našej spoločnosti. To bol dôvod prečo sme najprv práve im ponúkli vynikajúci Dell EMC produkt, známy pod názvom Dell EMC DataDomain.

Pri návrhu tohto riešenia sme vychádzali zo zákazníkovej pragmatickej potreby zálohovania väčšieho počtu tzv. full backupov a neustále narastajúceho počtu virtuálnych mašín. Cieľom teda bolo využiť výhody komprimácie, ktorú Dell EMC DataDomain zvláda na výbornú.

Na základe vstupných informácii z testovacej prevádzky na zapožičanom zariadení s virtuálnou apliance DataDomain, a vzhľadom na to, že sme dobre poznali architektúru a vyťaženosť stávajúceho zálohovacieho riešenia, vedeli sme pomerne dobre odhadnúť očakávaný nárast dát v období dvoch rokov (plánovaný čas na návrat investície do zariadenia, tzv. ROI). Potom už nebolo ťažké rýchlo a správne vybrať vyhovujúci model a kapacitu DataDomain. Po odbornej prezentácii nášho návrhu optimalizácie zálohovania firemných dát, realizácia projektu bola bezvýhradne schválená vedením podniku.

Samotný proces realizácie, čiže dodávka a implementácia zariadenia, aj vzhľadom na fakt, že zákaznícke serverové prostredie dôverne poznáme, prebehla podľa očakávaní, rýchlo a bez problémov. Po nastavení systému, zazálohovaní prvého full backupu a zaškolení interného administrátora na správu úložiska, projekt bol odovzdaný.

Zostávalo len sledovať, ako sa Datadomain bude správať ku zálohám, ktoré naňho systémaci SOFTEC-u chrlili bez zľutovania. A výsledok bol super! Komprimácia na úrovni 1:15 oproti stavu VM na primárnom systéme bol podľa spoločných očakávaní, vzniknutých na základe realizovaného predprojektového testu (POC). Samozrejme, vtedy sme nemohli predpokladať, že sa systémakom riešenie natoľko zapáči a že vďaka dosiahnutej vynikajúcej komprimácii dát, na predmetné úložisko "natrepú" aj firemný archív. Po necelom roku je zariadenie vyťažené na 70% a už teraz spoločne uvažujeme o ďalšom. Tento krát virtuálnom.


Partneri