Prejsť na navigáciu

Pôvodné optimálne nastavenie infraštruktúry podnikového dátového centra sa bežnou prevádzkou vždy časom zmení. je to spôsobované dynamikou potrieb užívateľských aplikácií, či napĺňaním kapacít úložného priestoru. Preto robíme jej pravidelný preventívny audit, ktorý naši klienti vedia oceniť.   

Čo je to Maintenance Day  

Preventívny audit, alebo moderne povedane "Maintenance Day" je sada úkonov, ktoré majú viesť ku zachovaniu prevádzkyschopnosti podnikového dátového centra a udržaniu úrovne jeho optimálneho využívania. Jedným z úkonov je logická kontrola všetkých súčastí systému, t.j. porovnanie nastavení a konfigurácií s „best practice“ odporúčaniami výrobcom, doplnená o ich fyzickú kontrolu. Diagnostika infraštruktúry spočíva v nasadení štandardných, výrobcom odporúčaných nástrojov, ako je Live Optics, na merania záťaže a vyťaženosti zariadení, funkčnosti nastavených konfigurácii a procesov (napríklad zálohovanie a obnova dát).

Na základe výsledkov získaných diagnostikou jednotlivých zariadení a dátového centra ako celku, vznikajú závery o ich prevádzkyschopnosti, ako aj prípadným rizikám výpadkov systému a produkcie, s odporúčaniami na ich odstránenie.

 

Čo Maintenance Day zahŕňa

  • zisťovanie funkčnosti (dostupnosti) jednotlivých služieb a komponentov systému
  • porovnanie výkonnosti, záťaže a využitia jednotlivých komponentov systému
  • zber základných dát o službách, porovnávanie a hodnotenie výsledkov
  • kontrola hlásenia alarmov, na požiadavku vytvorenie notifikácií pre klienta
  • fyzická / logická kontrola serverovej infraštruktúry
  • odstránenie drobných chýb
  • performance merania
  • analyzovanie výkonnostných a kapacitných parametrov serverovej infraštruktúry.
  • vytvorenie dokumentácie – správy o zistených skutočnostiach spolu s odporúčaniami.

 

Koľko zaplatíte za Maintenance Day  

Na preventívnom audite a tvorbe dokumentácie popracujeme 2-3 dní, podľa rozsahu Vašej infraštruktúry. Cena jedného človeko-dňa je zhruba 500 €.

Výsledky CDP riešenia

spoznávaním rozhodujúcich produkčných procesov, vnímame podstatu fungovania spoločnosti, čím dokážeme porozumieť skutočným potrebám partnera. vďaka tomu sme schopní využiť nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a získané certifikáty, pri vytváraní IT riešení.

Projekty

300

Klienti

250

Roky praxe

25

Zaujali sme Vás?

Kontaktujte nás