Prejsť na navigáciu

Pridaná hodnota

Hodnota vo forme poskytnutej odbornej služby, alebo služby nad rámec štandardu, odlišuje distribučný predaj od vzťahu partnera s pridanou hodnotou a koncového užívateľa produktu.

Našim klientom poskytujeme komplexné služby pri realizácii IT projektov, podľa ich skutočných potrieb a best practiece odporúčaní. Ich kvalita je založená na dlhoročných skúsenostiach nášho tímu expertov a získaným certifikátom, ktoré nám pomáhajú pri realizácii aj náročnejších projektov, vždy v dohodnutých termínoch a k plnej spokojnosti, ako našich vendorov, tak aj klientov, ktorí sa rozhodli pre naše služby.  

Percentuálny podiel predaja CDP služieb v porovnaní s predajom tovarov (hardvér a softvér) za posledné roky rapídne rastie. Tento pozitívny jav považujeme za nárast pridanej hodnoty vo vzťahu ku klientom a plnenie, spoločne s vendormi stanovených cieľov.

Výsledky CDP riešenia

spoznávaním rozhodujúcich produkčných procesov, vnímame podstatu fungovania spoločnosti, čím dokážeme porozumieť skutočným potrebám partnera. vďaka tomu sme schopní využiť nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a získané certifikáty, pri vytváraní IT riešení.

Projekty

300

Klienti

250

Roky praxe

25

Zaujali sme Vás?

Kontaktujte nás

Partneri