Prejsť na navigáciu

Infraštruktúrne serverové služby slúžia napríklad na riadenie politiky prístupov jednotlivých užívateľov, alebo skupín užívateľov, ku konkrétnym zariadeniam a adresárom v rámci podnikovej siete. Ďalšia zo služieb sa používa na vytváranie „serverového“ úložiska pre podnikové dokumenty, tabuľky, prezentácie a iné typy súborov. Bez poštového servera si dnes nevieme predstaviť prijímanie a odosielanie firemných emailov a bez automatizácie procesu aktualizácie petchov, dennú prácu admina.

Na efektívnu a bezpečnú prácu s podnikovými dátami je nevyhnutné odborné nastavenie a správa serverových služieb. My v CDP sme schopní a ochotní vám s týmito službami pomôcť.

Ciele

 • Manažment prístupov do podnikovej siete
 • Prideľovanie a distribúcia užívateľských práv
 • Centralizácia a štrukturalizácia dokumentov
 • Efektivita práce s poštou, kalendármi, v skupinách
 • Zabezpečenie vzdialeného prístupu k aplikáciám

Riešenia

 • Adresárové služby (Active Directory)
 • Poštové služby (Exchange, Outlook)
 • Manažment MS aktualizácii (WSUS)
 • Dokument manažment (FileServer)
 • Terminálové služby (RemoteDesktopServices)

Pridaná hodnota

 • Microsoft certifikácia – Gold Partner
 • Znalosť prostredia SMB
 • Dlhoročné skúsenosti s migračnými scenármi na novšie verzie OS
 • Podpora a poradenstvo

Výsledky CDP riešenia

spoznávaním rozhodujúcich produkčných procesov, vnímame podstatu fungovania spoločnosti, čím dokážeme porozumieť skutočným potrebám partnera. vďaka tomu sme schopní využiť nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a získané certifikáty, pri vytváraní IT riešení.

Projekty

300

Klienti

250

Roky praxe

25

Zaujali sme Vás?

Kontaktujte nás