Prejsť na navigáciu

Podnikové dátové centrum je komplexný systém technologických zariadení a operačných systémov, ktoré prostredníctvom firemných aplikácii, majú za úlohu umožniť nerušený prístup k podnikovým dátam a chrániť ich proti strate, alebo zneužitiu.

RIEŠENIA podnikových dátových centier TVORÍME v závislosti od odvetvia pre ktoré ich navrhujeme, spôsobu práce klienta, počtu prevádzok, dôležitosti a objemu generovaných informácii, tolerovanej dĺžke výpadku produkcie a neposlednom rade aj od spoločnej predstavy o výške rozpočtu na nákup a obnovu IT. Pri tom sa držíme svetových štandardov a overených technológii, vyhýbame sa rizikám menej podporovaných produktov, ktorých jedinou prednosťou je nízka cena.

Ciele

 • zabezpečenie nepretržitých produkčných procesov
 • optimalizácia investícii do IT
 • zníženie nákladov na prevádzku IT

Riešenia

 • analýza produkčných procesov a podnikových aplikácii
 • merania infraštruktúry, vyhodnotenie rizík a návrh riešení
 • jednoduché riešenia pre menšie podniky
 • dátové úložiska, replikácie
 • hybridné scenáre (privátny a verejný Cloud)

Pridaná hodnota

 • skúsenosti – cez 200 realizovaných projektov
 • vlastný tím odborníkov (konzultanti, dizajnéri, systémový inžinieri)
 • získané certifikáty a ocenenia
 • technická podpora, outsourcing (SLA)
 • financovanie projektov s minimálnym, alebo nulovým navýšením

Výsledky CDP riešenia

spoznávaním rozhodujúcich produkčných procesov, vnímame podstatu fungovania spoločnosti, čím dokážeme porozumieť skutočným potrebám partnera. vďaka tomu sme schopní využiť nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a získané certifikáty, pri vytváraní IT riešení.

Projekty

300

Klienti

250

Roky praxe

25

Zaujali sme Vás?

Kontaktujte nás