Prejsť na navigáciu

Neprerušovaná práca, nepretržitý prístup ku dátam a aplikáciám je imperatív, ale bez 100% garancie. Po neplánovanom výpadku produkčných procesov, na elimináciu, alebo zmiernenie vzniknutých škôd slúžia viac, či menej dokonalé riešenia systémov na zálohu a obnovu produkcie.

Hodnotu informácie niekedy spoznáme až v okamihu jej nedostupnosti. Vy nám povedzte čas na aký ste ochotní tolerovať výpadok informácii a my vám povieme optimálne backup riešenie.

Ciele

  • rýchla granulárna obnova súborov 
  • znižovanie rizík straty dát pri výpadku primárneho produkčného systému
  • spustenie produkcie na záložnej lokalite v definovanom režime
  • redukcia času, potrebného na zálohy a obnovu produkcie

Riešenia

  • repliky a zálohy 
  • disaster recovery
  • archivácia

 

Pridaná hodnota

  • vlastný tím odborníkov (konzultanti, dizajnéri, systémový inžinieri)
  • konzultácie, analýza potrieb, vyhodnocovanie rizík, dizajn riešení
  • používateľské tréningy a školenia

Výsledky CDP riešenia

spoznávaním rozhodujúcich produkčných procesov, vnímame podstatu fungovania spoločnosti, čím dokážeme porozumieť skutočným potrebám partnera. vďaka tomu sme schopní využiť nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a získané certifikáty, pri vytváraní IT riešení.

Projekty

300

Klienti

250

Roky praxe

25

Zaujali sme Vás?

Kontaktujte nás