Prejsť na navigáciu

Infraštruktúrne služby

Neprerušovaná práca, nepretržitý prístup ku dátam a aplikáciám je imperatív, ale bez 100% garancie. Po neplánovanom výpadku produkčných procesov, na elimináciu, alebo zmiernenie vzniknutých škôd slúžia viac, či menej dokonalé riešenia systémov na zálohu a obnovu produkcie.

Hodnotu informácie niekedy spoznáme až v okamihu jej nedostupnosti. Vy nám povedzte čas na aký ste ochotní tolerovať výpadok informácii a my vám povieme optimálne backup riešenie.

Ciele

 • rýchla granulárna obnova súborov 
 • znižovanie rizík straty dát pri výpadku primárneho produkčného systému
 • spustenie produkcie na záložnej lokalite v definovanom režime
 • redukcia času, potrebného na zálohy a obnovu produkcie

Riešenia

 • definovanie požadovaných faktorov zálohy - RPO a RTO  
 • analýza rizík, vyhodnotenie dopadov a návrh riešenia
 • nastavenie / optimalizácia procesov zálohovania a replikácii
 • periodické kontroly, návrh rozvoja systému

 

Pridaná hodnota

 • vlastný tím odborníkov (konzultanti, dizajnéri, systémový inžinieri)
 • používateľské tréningy a školenia
 • technická podpora, outsourcing (SLA)
 • financovanie projektov s minimálnym, alebo nulovým navýšením

Výsledky CDP riešenia

spoznávaním rozhodujúcich produkčných procesov, vnímame podstatu fungovania spoločnosti, čím dokážeme porozumieť skutočným potrebám partnera. vďaka tomu sme schopní využiť nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a získané certifikáty, pri vytváraní IT riešení.

Projekty298

Klienti240

Roky praxe25

Zaujali sme Vás?

Kontaktujte nás

Partneri