Prejsť na navigáciu

v sieti s BONET-om

firma BONET Systems s.r.o. sa stala súčasťou partnerského programu firmy CDP v oblasti networkingu.

odborníci tvrdia, že sieť aj naďalej predstavuje jednu z najväčších výziev pri nasadení riešení serverovej infraštruktúry. tieto riešenia môžu byť akokoľvek vyspelé a špičkové, no ak sa pred ich nasadením neprediskutujú sieťové požiadavky, tieto riešenia v konečnom dôsledku nemusia priniesť očakávanú návratnosť investície. potreba ponúknuť zákazníkom komplexné riešenie, vrátane nie len špičkových sieťových technológii, ale aj vedomosti a skúsenosti odborníkov z odvetvia sieťových riešení, viedla našu spoločnosť uzavrieť toto pre nás dôležité obchodné partnerstvo.

malá, ale šikovne vedená spoločnosť Bonet Systems začínala ako poskytovateľ Internetu, neskôr sa preorientovala na realizáciu heterogénnych sietí (optické-metalické-wireless). požiadavky zákazníkov implementuje naprieč celým procesom tvorby riešenia, od návrhu cez nasadenie až po údržbu a vždy dbá na to, aby dosiahli maximálnu efektivitu technológií a maximálnu návratnosť investície.