Prejsť na navigáciu

GDPR a CDP

V rámci povinnosti vyhovieť domácemu Zákonu o ochrane osobných údajov a samozrejme smerniciam EÚ, každá spoločnosť (aj tá naša), ktorá spracováva citlivé dáta, akým sú osobné údaje, musí popracovať na internom Bezpečnostnom projekte, ktorý, okrem iného, rieši nutnosť udržiavať vlastný informačný systém (IS) v čulom a obnoviteľnom stave ( § 71, bod i), j) a k)).

 Preložené do „ľudskej reči“ to znamená, že je potrebné mať funkčnú serverovú infraštruktúru, na ktorej sa prevádzkujú citlivé dáta, slušný Backup a vypracovaný DR plán. A samozrejme, musí sa to všetko pravidelne testovať a viesť o tom zápisy, nevyhnutne potrebujú súčasť už spomínaného Bezpečnostného projektu.

 Práve menované činnosti sú našou silnou doménou. V rámci tzv. Maintenance Day, či Crash testu Vám vieme pomôcť odhaliť prípadné riziká Vášho IS (serverovej infraštruktúry), ktoré môžu viesť k porušeniu spomínaných predpisov.

 Že sme v tom dobrí, netreba pochybovať:

 „Chcem sa touto cestou poďakovať Vašej spoločnosti za spoluprácu pri vykonaní testu, ktorý sme uskutočnili X/2/2018. Hlavne p. Chudému (odd. technických služieb CDP, p.o.). Odstavili sme totiž produkčný server a skúsili sme jeden deň fungovať na záložnom.  Všetko prebehlo podľa mojich predstáv a tento test bol pre mňa podstatný. Potvrdilo mi to, že sme realizáciu virtualizácie urobili aj po rokoch funkčnú a že sme si vybrali správneho partnera. Tlmočte moju spokojnosť prosím aj p. Polákovi a p. Chudému.“

Tirex, spol. s r.o., rudo(at)tirex(dot).sk

Kontaktujte našich konzultantov, radi Vám poradíme.