Prejsť na navigáciu

Eaton® Intelligent Power® Manager

Pozornejší správcovia serverov a infraštruktúry dátových centier už dávnejšie zaregistrovali informáciu, že spoločnosť VMware od určitého buildu verzie 6.3 v štandardnom nastavení vypla možnosť automatického vypnutia/štartu VM pri zapnutej funkcionalite vSphere HA. Platilo to aj v tých predošlých verziách, ale od 6.5-ky sa už spomínané nastavenie nedá zmeniť ani manuálne z managementu jednotlivých esxi hostov. Dôvod,ktorý dizajnérov novších verzii VMware tomu viedol je, podľa nich fakt, že predpoklad vysokej dostupnosti spočíva v tom, že vo svojom DC s vysokou dostupnosťou máte zabezpečený nepretržitý prívod el. energie napr. pomocou záložného fungujúceho dízelgenerátora, alebo veľkými záložnými zdrojmi, ktoré dokážu zvládnuť aj niekoľkohodinový výpadok. OK ... trochu sa to ale bije so slovenskou realitou, nemyslíte?!

 

vmware-logo 


Barlička je šikovná vecička, ktorou si IT-čkari pomáhajú, keď niečo 
treba "ohnúť".

 

Ak sa vo vašom DC z nejakého dôvodu nenachádza dízelgenerátor, existuje predsa spôsob, ako si vysokú dostupnosť viete "ohnúť", respektíve ako sa k nej dostať inou cestou.

IPM je skratka pre Intelligent Power® Manager software od spoločnosti Eaton®, ktorý slúži aj ako nástroj na automatizované vypínanie fyzickej a virtuálnej infraštruktúry. Inak povedané, tento nástroj sa bez problémov dokáže integrovať do vášho hardvérového systému na zabezpečenie bezvýpadkovej produkcie.

IPM Eaton spravuje všetky zariadenia infraštruktúry pripojené k sieti, vrátane UPS a Rack-u, spúšťa plány migrácie VM-iek a vypína zariadenia, ktoré nevyhnutné nepotrebujú byť v prevádzke počas výpadku elektriny.

Technológiu IPM podporujú, ako VMware, tak aj Dell EMC.

Inteligent Power Manager (IPM) sa ponúka v dvoch edíciách - Manage, bezplatná edícia pre správu do 10 zariadení, pripojených ku sieti a platená Optimize edícia, s rozšírenými možnosťami manažmentu, kompatibility s UPS iných výrobcov a aj podpory automatizovaného vypínania/zapínania HA klastra a vSAN.

Cena 500 EUR za platenú verziu, v porovnaní s cenou jedného dízelgenerátora, je to relatívne zanedbateľná položka vo vašom ročnom IT rozpočte. Úprimne, ak inštaláciu nerobíte systémom "a je to", s veľkou pravdepodobnosťou budete potrebovať par "ečiek" naviac, na pomoc profesionála (npr. z CDP), ktorý vám to všetko dá dokopy a spojazdní tak, aby to aj fungovalo.

 


Autor: Michal Zapatický

Systémový špecialista, CDP, spol. s r.o.