Prejsť na navigáciu

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA - buzzword, alebo realita?

digit%C3%A1lna%20transform%C3%A1cia

Nedá sa povedať, že by workshop pod názvom "Digitálna transformácia - bazzword, alebo realita ?!", ktorý sme organizovali minulý týždeň (2. júna) v Bratislave, za účasti zástupcov strategických CDP vendorov - Dell EMC a Microsoft, témou oslovil širšie publikum našich obchodných partnerov. Ale to ani nebolo našim cieľom. Dôraz sme kládli na úroveň vnímania rýchlych technologických zmien, ich dopady na slovenské komerčné a výrobné podniky a hlavne, na nastavenie komunikácie v rámci zaužívaného reťazca vendor - partner - zákazník. Debata na spomínanú tému, sa viedla formou Panelovej diskusie, čo ocenili všetci prítomní, ako príjemnú zmenu oproti zaužívaným workshopom s PowerPoint prezentáciami.

Debata naznačila, že nie každý zo spomínaného zoskupenia vníma terajšiu situáciu rovnako. Kým vendor predovšetkým (a musím povedať, pochopiteľne) svojimi činnosťami sleduje korporáciami deklarované globálne ciele, partner, síce nachádza pochopenie pre problémy, s ktorými sa stretáva jeho zákazník, ale nedokáže ovplyvňovať globálne rozhodnutia svetových lídrov, respektíve vendorov a ich dopady na nie príliš homogénne prostredie slovenského biznisu. Koncový užívateľ (zákazník) nevie reagovať na tak frekventovaný počet inovácii a ich neustále pribúdanie. Navyše mú stále zostáva nezvládnuté umenie bezproblémového presádzania medziročné narastajúceho rozpočtu na IT, pred podnikovým manažmentom.

Domnievame sa, že je v záujme zlepšenia vzájomnej spolupráce v rámci spomínaného reťazca, nevyhnutné zmeniť terajší, reaktívny a menej efektívny spôsob komunikácie partnera voči zákazníkovi a pomôcť mú, aby ľahšie zvládal globálne trendy vývoja informačných technológii. K tomu je potrebné zaistiť prítomnosť a podporu zástupcov vendorov pri strategických plánoch o používaní IT na zlepšenie produkčných procesov v podnikoch.

Zaujímavé tiež bola debata o aplikácii inteligentných IT riešení (BI) na zlepšovanie niektorých produkčných procesov aj tú, na Slovensku. Zhodli sme sa, že tú konečne skutočne cítiť potrebu niečo meniť. A k lepšiemu.

Spomenuli sme rizika aplikácie nešetrných globálnych rozhodnutí (elektronické schránky, GDPR) pre segment tých najmenších podnikateľov na Slovensku, ako aj zvýšenie prítomnosti medzinárodnej konkurencie, bez zachovania garancii kvality poskytovaných služieb. Rastúci trend integrácii podnikov uberá z rozhodovacích právomoci SK manažérov, napriek tomu, že sú medzi nimi nesporné kvalitní jedinci. Svetlým bodom sú niektorí naši Millennials, ktorí bez prehnaného rešpektu dokážu oslovovať akékoľvek medzinárodné podniky, či mladých kolegov v zahraničí.

Na konci sa nám všetkým zdalo, že stretnutie dopadlo dobre a trvalo tak akurát. Tak, zase niekedy nabudúce !