Prejsť na navigáciu

CDP oslavuje 25 rokov pôsobenia

Spoločnosť CDP tento rok oslavuje štvrťstoročie svojho pôsobenia v IT biznise na Slovensku.

Kolektív CDP

  • Začiatky malej firmy so štyrmi zamestnancami boli viazané na obchod s vysokokapacitnými tlačiarňami a spotrebným tlačiarenským materiálom. Napriek relatívnym obchodným úspechom, tejto činnosti sme sa venovali bez väčšej pridanej hodnoty, čo nás viedlo k rozhodnutiu zaviesť nové produkty a služby do nášho obchodného portfólia.


  • Prvý vážnejší míľnik v rozvoji CDP bolo rozhodnutie uzavrieť strategické partnerstvo so spoločnosťou Dell Computer, jedným z najväčších svetových výrobcov osobných počítačov v tej dobe. Počítače Dell boli relatívnou neznámou na Slovensku, drahé a bez lokálnej servisnej podpory výrobcu. Bola to šanca preraziť do sveta PC, narušiť zaužívané zvyky v v ich obstarávaní, v čase keď ich cena bola dôležitejšia ako ich kvalita. Niekoľko rokov neskôr, CDP sa vďaka svojej usilovnosti a dosiahnutými obchodnými úspechmi, stáva významným a zároveň najväčším partnerom spoločnosti Dell na Slovensku.
  • Za druhy výrazný míľnik rozvoja CDP sa považuje rozhodnutie manažmentu spoločnosti rozšíriť portfólio služieb o projektovú činnosť, viazanú na, v tej dobe revolučnú inovatívnu technológiu, virtualizáciu serverov. Dosiahnuté úspechy v realizácii početného množstva projektov z tejto oblasti v segmente malých a stredných podnikov (SMB), posunuli CDP medzi uznávané a vyhľadávané subjekty lokálneho IT biznisu, nie len medzi zákazníckou, ale aj dodávateľskou sférou. Tak sme sa pred niekoľkými rokmi stali manažovaným partnerom spoločnosti Microsoft a tým sa zaradili medzi elitu jej partnerov na Slovensku.
    Posun nastal aj vo vnímaní našich zákazníkov. Aj keď cena naďalej hrá dôležitý faktor v ich rozhodovaní pri investíciách do IT, stále viac rozhoduje kvalita poskytovaných služieb, odbornosť a referencie. Dlhodobé partnerské vzťahy nám vytvárajú priestor na vzájomnú dôveru a pocit spokojnosti z tzv. "win-win" situácii. Informačné technológie už nie sú iba nutným nástrojom na spracovanie textov, či čísiel, ale aj rozhodujúcim podporným prvkom hlavnej podnikateľskej činnosti a konkurenčnou výhodou.


  • Medzičasom, spoločnosť narástla aj personálne a dnes zamestnáva 15 šikovných nadšencov a odborníkov vo svojom fachu. Dnes, keď CDP oslavuje svojich 25 úspešných rokov, znovu stojíme pred ďalšou výzvou, v podobe čoraz rýchlejšieho rozvoja informačných technológii, akými sú napr. Cloud computing, alebo Internet vecí a s tým súvisiacimi dopadmi na podnikateľský segment, v ktorom pôsobíme. Zavádzaním štandardov v personálnom riadení, riadení vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi, ako aj projektovom riadení, veríme, že zvládneme digitálnu transformáciu a nástrahy modernej doby premeníme na naše a vaše príležitosti.

 

Ďakujeme všetkým našim obchodným partnerom za prejavenú dôveru a doterajšiu spoluprácu.

Kolektív CDP