Blog Vytvorte si stratégiu zálohovania
Milan Rovčanin, Stratégie & Marketing 04. marca 2024 Blog

Vytvorte si stratégiu zálohovania

V snahe zachovať kontinuitu produkčných procesov v podnikoch, zálohovanie firemných údajov získava kľúčový význam. V článku si povieme akú rolu zohrávajú zálohy v pláne obnovy produkcie a ako uvažovať pri vytváraní stratégie zálohovania.

Čo si pod tým predstavujeme keď hovoríme o zálohovaní

Zálohy sú, ako všetci vieme, kópie údajov uložených na zdroji (server), ukladané na jedno alebo viaceré úložiska médií, spravidla umiestnené na inej, ako primárnej lokalite. Účelom zálohovania je zaistenie možnosti obnovenia aspoň jednej dostupnej kópie údajov, pre prípad poškodenia alebo straty pôvodných údajov. 

Príčinami straty dát zvyčajne bývajú hardvérová či softvérová chyba, nedajú sa vylúčiť následky prírodnej katastrofy, kým úplne najčastejšou príčinou je ľudský faktor. Preto je potrebné uvedomiť si, že dôležitosť záloh stúpa priamo úmerne s rastom hrozieb cielených kybernetických útokov (vírus, malvér, ransomvér).

Podľa štatistík, medziročne zvýšenie počtu ransomvér útokov na menšie podniky na Slovensku je takmer dvojnásobné. Preto pre všetky organizácie, bez ohľadu na ich veľkosť, okrem kybernetickej bezpečnosti, musí byť prioritou aj vytvorenie stratégie zálohovania firemných dát.

Čo zálohujeme a ako to všetko funguje

Obvykle sa denne zálohujú dátové súbory, kým sa prostredia a komponenty systému zálohujú v dlhších pravidelných intervaloch. Ku zálohovaniu tradične dochádzalo v noci, keď sa s dátami nerobí, čo už dávno neplatí, hlavne vo výrobe. Pri transformácii práce a zavedení "home office", sa k dátam pristupuje a dáta sa menia aj mimo bežný pracovný čas, čo viedlo k potrebe zavedenia alternatívnych spôsobov zálohovania.

Niektoré aplikácie na nepretržitú ochranu údajov, tzv. Continuous Data Ptŕotection (v skratke CDP) v pozadí sledujú zmeny dát pri ich vzniku, aby následne v krátkych časových intervaloch skopírovali tieto zmeny do hlavnej zálohy a takto ju zaktualizovali. Snapshots sú naopak snímky, pravidelne zachytávaných zmien na údajoch uložených na zdroji, ktoré sa potom replikujú na záložnú lokalitu.

Podľa objemu, v jednom okamihu zálohovaných dát, je možné použiť nasledujúce spôsoby zálohovania:

  • Full (úplné) zálohy, pri ktorých sa všetky dáta skopírujú na inú lokalitu.
  • Inkrementálne (prírastkové) zálohy používajú Full zálohu ako štartovací bod. Tieto zálohy môžu byť  reverzné alebo dopredné, podľa toho či je Full backup umiestnený začiatku alebo konci radu záloh. Výber typu zálohovania je kompromisom medzi dostupnou kapacitou na ukládanie dát a požadovanou rýchlosťou spracovania dát pri zápise a čítaní. Dopredné zálohovanie je rýchlejšie pri vytváraní záloh a pomalšie pri obnove. Reverzné je výhodnejšie  pri malej kapacite uložiska pričom za jeho použitie sa platí pomalým vytváraním záloh.
  • Diferenciálne (rozdielové) zálohy sú charakteristické pre zálohovanie na magnetické pásky. Podobne ako v prípade inkrementálnych záloh, raz za čas sa robí plná záloha a medzi tým sa robia iba zálohy zaznamenávajúce zmeny od poslednej zálohy. Tento spôsob zálohovania je náročný na úložný priestor a preto v praxi aj menej aplikovaný. 


O výhodách a nevýhodách zálohovania na pásky v porovnaní so zálohovaním do cloudu sme písali v článku Zálohovať do cloudu alebo na pásky? Oproti spomínaným dvom médiám, z pohľadu jednoduchosti a rýchlosti obnovy, zálohovanie disk-to-disk (D2D) má nespornú výhodu a stáva sa prístupnejším aj vďaka pomerne rozšírenými technológiami deduplikácie či kompresie dát.

Prečo je dôležité robiť si zálohy

Neexistujú žiadne dôvody aby sme nezálohovali firemné dáta. Bez ohľadu na to či sú dáta spracovávané na vlastných alebo prenajatých serveroch, zálohy zaistia možnosť ich obnovy a obnovy produkcie. 

Zdôrazňujeme, že zodpovednosť za zálohy je vždy na stráne zákazníka, ale niekedy môže byť aj zdieľaná, ako napríklad v prípade cloud hostingu. Poskytovatelia cloudových služieb obvykle ponúkajú určitú garanciu dostupnosti samotných služieb a infraštruktúry, ktorú ovládajú, ale nie aj dostupnosť a zachovalosť dát umiestnených na ich serveroch. Preto aj dáta, ktoré sú ovládané klientom a prevádzkované v cloude by sa mali povinne zálohovať. V prípade IaaS klient zodpovedá za všetko okrem fyzickej infraštruktúry.

V CDP sa problematike zálohovania venujeme pomerne dlho. Máme skúsenosti s množstvom komplexných ale aj menej náročných implementácii zálohovacích riešení, v podnikoch rôznych veľkostí. Vieme pomôcť s analýzou prostredia vo vašom podniku a na základe vami definovaných priorít obnovy produkčných procesov, navrhnúť optimálny dizajn infraštruktúry a stratégiu zálohovania vašich firemných dát.


Zaujal vás tento článok?! Napíšte nám čo si o ňom myslíte  >>>
Ak chcete dostávať mesačný súhrn informácií s fókusom na firemné IT, prihláste sa k odberu CDP newslettra.

Zavoláme vám

Pošlite nám svoj kontakt a my vám zavoláme späť. Kliknite na tlačidlo vľavo.

PartneriPartneri

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.